ORDE do 29 de decembro de 2021 que aproba a segunda ampliación dos créditos establecidos para o Programa II na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022

Fri, 12/31/2021 - 10:26