RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2021 pola que se convoca un curso de Protocolo Cero, dirixido aos membros das forzas e corpos de seguridade con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, e especialmente aos/ás axentes de primeira intervención en casos de violencia de xénero non pertencentes ás unidades especializadas de protección destas vítimas.

Mar, 31/08/2021 - 11:59