Programa formativo empoderamento e liderado feminino - IMPULSA -

O noso traballo

A Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo nace en maio de 2008 como consecuencia do traspaso á Comunidad Autónoma Galega das competencias en materia de Formación Continua.

Axudámosche

O currículum vítae. Un documento esencial para atopar traballo.
A carta de presentación. Elabora un complemento fundamental do currículum.
A entrevista de traballo. Consellos para conseguir traballo.

Asesoramento técnico

Dende FUNGATRA desenvólvese un servizo de Asesoramento que se encadra nas diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego, que comprende os Plans de Formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados e as accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados