2022/5930 Resolución do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, Sección de Promoción Económica e Emprego, da Deputación Provincial da Coruña, de presidencia número 2022 / 39404 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B.

Mar, 04/10/2022 - 14:52