ANUNCIO do 17 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativo PA 248/2021 contra a Resolución do 19 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 30 de novembro) e do 17 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 258, do 24 de decembro) pola que se convoca para a elección de destino definitivo e se adxudica destino definitivo ao persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axudantes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro).

Mér, 29/09/2021 - 11:59