Código ético institucional

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2014, (DOG Núm. 179 Venres, 19 de setembro de 2014 Páx. 41608) conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia.