CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K)

Mar, 18/04/2017 - 09:36
Máis información en: http://www.xunta.gal/dog