curso homologado de nivel cualificado para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas

Ven, 24/01/2014 - 11:08
Anúnciase a realización dun curso de aplicador/manipulador de biocidas, nivel cualificado, homologado polas direccións xerais de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Política Social, e de Agricultura do Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño. DOG Núm. 16 do Venres, 24 de xaneiro de 2014