DECRETO 178/2022, do 15 de setembro, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción de Galicia e o seu rexistro administrativo.

Xov, 03/11/2022 - 10:00

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221103/AnuncioG0656-211022-0004_gl.html