Máis45

DESCRICIÓN

máis45, é un proxecto que poñemos en funcionamento dende a Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, con motivo de crear un punto de encontro e intercambio de información laboral e formativa a través dunha rede social de apoio as persoas maiores de 45 anos, nas que elas mesmas sexan protagonista e que favorezan o intercambio de información e experiencias na mellora da súa empregabilidade, e póidano facer a través da REDE.

MEMBROS

Poden formar parte dela, toda persoa física ou xurídica que queira implicarse neste proxecto de mellora de emprego para este sector de poboación. O proxecto non é excluínte, pero é prioritario para as persoas que se atopan neste estrato de idade.
Para entrar a formar parte da rede socio laboral máis45, simplemente debedes de solicitalo a través do formulario que para ese efecto existe na páxina da Fundación.

POR QUE ESTE PROXECTO?

Tendo en conta que os maiores de 45 anos, están inmersos nunha taxa de paro moi alta, e tendo en conta que é un sector de idade estratéxico para aplicación de medidas urxentes pola U.E., e sendo coñecedores da problemática dos que están a buscar traballo e/ou busca mellorar o seu emprego, a Fundación Pública Galega dá Formación para ou Traballo, dando cumprimento ao estipulado nos seus estatutos fundacionais, deseña un proxecto a desenvolver na REDE, cuxo público obxectivo é precisamente este colectivo de máis de 45 anos, porque vemos necesario,

  1. Dar unha resposta axeitada e eficaz para as necesidades en relación á mellora da empregabilidade e a ocupabilidade das persoas de 45 anos ou máis que queren permanecer en activo no mercado laboral.
  2. Desenvolver unha nova canle de comunicación para posibilitar aos axentes sociais chegar a este colectivo para mellorar as súas habilidades en relación ás súas ocupacións, así como para fomentar o autoemprego e a creación de novas iniciativas empresariais.
  3. Facilitar a introdución e/ou reciclaxe das persoas de 45 anos ou máis no ámbito da Sociedade da Información, reducindo o seu risco de exclusión tecnolóxica.
  4. Posibilitar a creación dunha rede social de apoio ás persoas de máis de 45 anos, nas que elas mesmas sexan as protagonistas e que favorezan o intercambio de información e experiencias e o desenvolvemento de iniciativas na mellora do seu empregabilidade a través da REDE.
  5. Unificar nun só punto o acceso aos recursos en materia de formación para a mellora da empregabilidade no ámbito do servizo público.

E facer todo isto a través da estabilización dun ámbito virtual de formación e mellora da empregabilidade en tempo real para os usuarios e persoas interesadas.
Que resultados esperamos conseguir a través do desenvolvemento e funcionamento deste proxecto?

  • Creación da Rede + 45.
  • A estabilización dun ámbito virtual de formación en tempo real para persoas usuarias.