Guía de habilidades

Habilidades blandas: que son e por que son importantes
 

As competencias brandas (soft skills), son o resultado dunha combinación de habilidades sociais, de comunicación, de forma de ser, de achegamento aos demais, entre outras; que forxan a unha persoa capaz de relacionarse e comunicarse de maneira efectiva con outros.

Este compoñente é moi apreciado na actualidade polas empresas.

Por iso elaboramos esta guía pata ti, sostida nos piares básicos: motivación, creatividade, negociación, persuasión e a comunicación.

 

Guía de habilidades