Marzo 2014

18/03/2014

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 31 de marzo e 11 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.

18/03/2014

Convocadas para o 2014 subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas

As axudas concedidas ao abeiro desta convocatoria estarán destinadas a financiar plans de formación para o emprego no exercicio 2014.

18/03/2014

Traballo apoia a formación en Proxecto Home para incrementar as súas oportunidades de acceder ao mercado laboral

Traballo blinda este ano o orzamento destinado a formación, que volverá a contar con máis de 63 millóns de euros

12/03/2014

Os mozos e mozas autónomas beneficiaranse dun ano de cotización á Seguridade Social “a custo cero” grazas ao Plan de emprego xuvenil

Por primeira vez, os menores de 30 anos que se constitúan como autónomos, e cuxa actividade non supoña un investimento elevado, recibirán 1.200 euros

09/03/2014

Convocatoria para o exercicio 2014 subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais a contar dende o díaseguinte á publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»