ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2018 e 2019 (código de procedemento TR301V) e se procede á ampliación do prazo de presentación de solicitudes da súa convocatoria.

Ven, 21/06/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.