ORDE do 17 de xaneiro de 2024 pola que se modifica a Orde do 8 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR790A) e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19

Xov, 25/01/2024 - 11:23