ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Mar, 10/03/2015 - 09:45
Máis información en: http://www.xunta.es/dog