ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 6 de febreiro de 2018 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

Ven, 11/05/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.