ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 6 de abril).

Mér, 29/11/2017 - 16:51

Máis información en: http://www.xunta.gal/dog