ORDE do 30 de agosto de 2018 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa establecido na Orde do 27 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (IN519B).

Lun, 10/09/2018 - 08:30

Para mais información, prema aquí.