ORDE do 7 de setembro de 2022 pola que se amplía o crédito orzamentario existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 21 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022

Ven, 09/09/2022 - 12:43