ORDE do 8 de setembro de 2021, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia da crise derivada da COVID-19 (código de procedemento TR820G).

Xov, 23/09/2021 - 11:59