ORDE do 9 de xuño de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022-2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023

Ven, 17/06/2022 - 06:04