Plans de Actuación

De conformidade co disposto no capítulo II artigo 7 g) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícase o plan de actuación da Fundación.

(PLAN DE ACTUACIÓN 2023) 

ANOS ANTERIORES;

(PLAN DE ACTUACIÓN 2022)

(PLAN DE ACTUACIÓN 2021)

(PLAN DE ACTUACIÓN 2020)

(PLAN DE ACTUACIÓN 2019) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2018) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2017) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2016)

(PLAN DE ACTUACIÓN 2015) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2014) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2013) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2012)