Distribución das accións formativas reconfiguradas dos plans de formación sectoriais da convocatoria 2012

Neste informe preséntanse os resultados obtidos da análise dos datos das accións formativas reconfiguradas polos solicitantes de plans de formación sectoriais que obtiveron subvención para o financiamento deste tipo de plans dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas. O obxectivo principal deste informe é expoñer a distribución das accións formativas programadas e reconfiguradas nos plans de formación sectoriais financiados segundo o seu tipo.

DESCARGA ESTE INFORME