Resolución de 16 de marzo de 2015, da Consellaría de Educación, Cultura e Universidades, pola que se publica o financiamento das convocatorias dos procedementos de acreditación de competencias profesionais pola experiencia laboral ou vías non formais de formación

Mar, 05/05/2015 - 11:14
Máis información en: http://www.boe.es