Resolución de 4 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, polo que se articula o financiamento por parte do Ministerio e o cofinanciamento por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Mér, 25/02/2015 - 12:56
Máis información en: http://www.boe.es