RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 16 de maio).

Mar, 10/03/2015 - 09:49
Máis información en: http://www.xunta.es/dog