RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, con carácter experimental, dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2020/21 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ven, 21/08/2020 - 08:30

Para máis información, pulse aquí