RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 28 de abril de 2014 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación durante o ano 2014, e se procede á súa convocatoria.

Mar, 10/03/2015 - 09:49
Máis información en: http://www.xunta.es/dog