Resolución do 12 de setembro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración entre o Servizo Público de Emprego Estatal e a Comunidade de Madrid para o desenvolvemento de accións dirixidas á actualización, implantación e control de calidade dos certificados de profesionalidade e o deseño e execución de traballos relacionados con esta materia.

Xov, 02/10/2014 - 13:51