RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2021, da Axencia Galega de Innovación, pola que se resolve o proceso de selección de persoal investigador, na modalidade de investigador distinguido, para beneficiarios dunha bolsa do Consello Europeo de Investigación (ERC), no marco do programa Oportunius (código de procedemento IN859A).

Mar, 20/07/2021 - 11:59