RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para cubrir unha praza vacante da categoría profesional de técnico/a especialista en actividades culturais.

Ven, 24/09/2021 - 11:59