RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto).

Xov, 04/07/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.