RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Lun, 30/04/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.