RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2019 pola que se encomenda á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde a xestión da formación dos e das profesionais da Rede de atención ás drogodependencias derivada da organización da actividade formativa Suicidio: estratexias de prevención e actuacións terapéuticas.

Ven, 30/08/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.