RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, cofinanciados parcialmente co FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 71, do 11 de abril).

Lun, 02/02/2015 - 11:42
Máis información en: http://www.xunta.es/dog