RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 13 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Emprendemento Plus para apoiar o investimento e a creación de emprego co obxectivo de fortalecer e consolidar iniciativas de emprendemento de persoas autónomas e pemes, susceptibles de seren cofinanciadas no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (apoio ao investimento) e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para as anualidades 2023-2024

Xov, 02/11/2023 - 06:45