RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social

Ven, 07/01/2022 - 07:39