Resolución do 23 de abril de 2015, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real Decreto-lei 4/2015, do 22 de marzo, para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

Mar, 05/05/2015 - 11:06
Máis información en: http://www.boe.es