RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se fai público o crédito destinado á concesión das axudas previstas para a anualidade 2022 do Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais, aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo.

Lun, 10/01/2022 - 11:21