RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2015 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

Mar, 10/03/2015 - 09:47
Máis información en: http://www.xunta.es/dog