RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para o financiamento de accións formativas dirixidas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P).

Ven, 09/08/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.