RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A).

Mar, 09/11/2021 - 11:21