RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2015 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mér, 13/05/2015 - 10:52
Máis información en: http://www.xunta.es/dog