RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I na categoría de técnico/a superior de tecnoloxías da información e comunicacións, polo sistema de promoción interna e de acceso libre.

Mar, 09/07/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.