RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución desta axencia do 1 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 15 de marzo), logo de se realizaren novas adxudicacións da lista de suplentes.

Mar, 09/11/2021 - 11:22