RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal (código de procedemento PR461E) e se fai pública a data e hora de realización do primeiro e segundo exercicio do proceso.

Mér, 13/10/2021 - 09:24