RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 249, do 31 de decembro de 2013).

Mar, 14/10/2014 - 13:45