RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2018 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 24 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural, e se convocan para os anos 2018 e 2019 (Diario Oficial de Galicia número 108, do 7 de xuño).

Mér, 21/11/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.