RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade fisioterapia, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Mar, 27/07/2021 - 11:59