Galicia exporta a un congreso co norte de Portugal o seu proxecto de formación e inserción laboral

A axenda pretende mobilizar a todos os implicados para "mellorar as capacidades da poboación activa galega e atender as necesidades das empresas"

https://www.galiciaconfidencial.com/noticia/209495-galicia-exporta-congreso-norte-portugal-proxecto-formacion-insercion-laboral

Our job

La Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo nace en mayo de 2008 como consecuencia del traspaso a la Comunidad Autónoma Gallega de las competencias en materia de Formación Continua.

Programa IMPULSA

A XUNTA FORMA EN LIDERADO FEMININO E APOSTA POLA MELLORA PROFESIONAL DAS MULLERES GALEGAS A TRAVÉS DO PROGRAMA IMPULSA

PARA INSCRIBIRSE PREMA AQUÍ

 

Technical assistance

The FPGFT develops an advisory service that fits within the different initiatives, the most important being the job training courses offer that comprises training plans directed primarily to employed people and formative actions designed mainly for unemployed people. The objective is to offer them a proper training that will make them eligible for qualified jobs and that will facilitate access to employment.

Te ayudamos

El currículum vítae. Un documento esencial para encontrar trabajo.
La carta de presentación. Elabora un complemento fundamental del currículum.
La entrevista de trabajo. Consejos para conseguir trabajo.